Get Adobe Flash player

การเดินทางอย่าง Low Cost

Low Cost,เรียนบิน,ฝึกบิน,นักบิน,CPL,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,อเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อการคมนาคมทางอากาศถือกำเนิดขึ้น การเดินทางทางอากาศถูกจำกัดไว้เฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูงเนื่องจากยังไม่แพร่หลายและราคาแพง จนกระทั่งหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เทคโนโลยีในด้านนี้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว เครื่องบินสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นและบินได้ไกลขึ้น ทำให้ชนชั้นกลางเริ่มมีความสามารถที่จะเข้าถึงการเดินทางชนิดนี้ โดยเฉพาะในช่วงหลังปี 1980 การเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ส่งผลให้สายการบินต่างๆต้องปรับตัวครั้งใหญ่จากค่านิยมในอดีต ที่มุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้โดยสารอย่างหรูหรา เช่น การบริการอาหารและเครื่องดื่ม, ที่นั่งที่สะดวกสบาย, การต้อนรับที่อบอุ่นจากพนักงาน เข้ามาสู่ยุคที่แข่งขันกันที่ราคาค่าโดยสาร ต้นทุนบางอย่างถูกตัดไปเพื่อทำให้ค่าโดยสารถูกลง สายการบินประเภทใหม่นี้ ถูกเรียกว่า สายการบินต้นทุนต่ำ (Budget หรือ Low Cost Airline)

Budget Airline แต่ละสายการบินมีวิธีการลดต้นทุนต่างกันไป โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น งดหรือลดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้วิธีจำหน่ายแทน นอกจากนี้บางสายการบินยังมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ บนเครื่องบิน ซึ่งเป็นวิธีสร้างรายได้ให้กับสายการบินด้วยอีกทางหนึ่ง การบริหารและจัดระบบบุคลากรเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้เนื่องจากค่าตอบแทนของลูกเรือนับเป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่สำคัญ โดยเฉพาะนักบินที่มีประสบการณ์สูง ค่าตอบแทนอาจสูงถึงปีละ100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ สายการบินต่างๆจึงมีความพยายามที่จะใช้พนักงานให้น้อยที่สุดและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงถึงต้นทุนในการบินคือ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สายการบินต่างๆจึงต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ เช่น Southwest Airline ใช้วิธีการที่เรียกว่า fuel hedging ซึ่งคือการทำสัญญาซื้อน้ำมันไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถได้น้ำมันในราคาเดิมแม้ราคาตลาดจะปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้การลดต้นทุนด้านการบำรุงรักษาเครื่องบินก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่ละสายการบินมีวิธีลดต้นทุนต่างๆกันไป วิธีที่น่าสนใจวิธีหนึ่งคือการใช้เครื่องบินเพียงไม่กี่แบบ เพื่อประหยัดค่าฝึกสอนบุคลากร, สะดวกต่อการซ่อมบำรุง, อีกทั้งยังสามารถสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆได้ครั้งละมากๆ เพื่อให้ได้ในราคาที่ถูกลง ตัวอย่างสายการบินที่ใช้วิธีนี้คือ Southwest Airline ซึ่งใช้เครื่องแบบ Boeing 737s เป็นหลัก สนามบินที่สายการบินเหล่านี้เลือกให้บริการก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อต้นทุน สายการบินต้นทุนต่ำนี้จะเลือกไปลงสนามบินที่ไม่ใหญ่มาก โดยเฉพาะในเมืองที่มีหลายสนามบิน เนื่องจากสนามบินขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า

นอกจากเรื่องราคาแล้ว ผู้โดยสารส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการเดินทางเป็นอย่างมาก จากเหตุผลทางด้านจิตวิทยาคำว่า ต้นทุนต่ำ หรือ Budget นั้นจะให้ความรู้สึกถึงการเน้นราคามากกว่าคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่สายการบินต่างๆต้องแสดงให้ผู้โดยสารมั่นใจถึงคุณภาพหรือความปลอดภัยในราคาที่ถูกนั้นด้วย จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันไม่มีสายการบินใดมุ่งลดต้นทุนในด้านที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินทาง เนื่องจากสายการบินต่างๆทราบดีว่า ถ้าจะทำธุรกิจนี้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานกลางต่างๆที่ทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานในด้านนี้อย่างเคร่งครัด จึงสามารถสรุปได้ว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยของสายการบินต้นทุนต่ำมิได้เป็นรองสายการบินแบบปกติแม้แต่น้อย


 แหล่งที่มา :  www.thaiaero.com