Get Adobe Flash player

เปิดรับสมัครผู้สนใจ เดินทางไปศึกษาหลักสูตร CPL ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

1.  อายุขั้นต่ำ 18 ปี ไม่จำกัดเพศ

2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3.  สามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้

4.  มีสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมสำหรับการเป็นนักบิน